Reitdiephaven 3
Scope header cirkels

81 Beleggers huurappartementen + horecapaviljoen Reitdiephaven Groningen

Op de nu nog braakliggende festivallocatie aan de Reitdiephaven in Groningen, ontwikkelen we in samenwerking met van der Heijden Bouw & ontwikkeling en in nauw overleg een co-creatie groep een plan met 81 beleggershuurappartementen, een horecavoorziening en een maatschappelijke ruimte voor de wijk. Met de co-creatiegroep is overeenstemming bereikt over het programma, de grote en de uitwerking van de woontoren.